thong-so-methan

Các chỉ tiêu chất lượng của khí Methan (Mêtan) được cung cấp bởi Vietxuangas

Các chỉ tiêu chất lượng của khí methan (Mêtan) cung cấp bởi Vietxuangas

Vietxuangas cung cấp đến khách hàng khí methan (Mêtan) dưới dạng chai chứa khí áp lực với các chỉ tiêu chất lượng của metan 3.5, 4.5 và 5.5