Khí tự nhiên là gì?

Khí tự nhiên là một trong những dạng năng lượng sạch, an toàn và hữu ích trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Khí tự nhiên là một hydrocarbon, có nghĩa là nó được tạo thành từ các hợp chất của hydro và cacbon. Hydrocarbon đơn giản nhất là mêtan; Nó chứa một nguyên tử cacbon và bốn nguyên tử hydro.

Khí tự nhiên chủ yếu là khí mê-tan, các hydrocarbon khác bao gồm ethane, propan và butan. Nước, dầu, lưu huỳnh, carbon dioxide, nitơ và các tạp chất khác có thể được trộn với khí khi khai thác ra khỏi lòng đất. Những tạp chất này được loại bỏ trước khi khí tự nhiên được đưa đến nơi sử dụng

Thực tế khí tự nhiên dễ bay hơi và dễ cháy hơn các nguồn năng lượng khác giúp củng cố vị trí của nó như là một trong những nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất.

Tại sao gọi khí tự nhiên là nhiên liệu sạch?

Khí Mê tan được gọi là nguyên liệu sạch bởi vì khí thải CO2 của mê-tan thấp hơn từ 25-75%  so với xăng dầu, LPG, diesel và than đá. Khả năng hình thành ozon cũng thấp hơn. Hơn nữa, phát thải khí đốt của mê-tan không chứa dư lượng cacbonua, benzen và những hạt bụi nhỏ , như xăng và dầu diesel.

Ngoài ra, không giống như các nhiên liệu khác, đốt khí mêtan về cơ bản không có nitơ oxit, sulfur dioxide, hoặc các hạt vật chất được thải vào khí quyển.

Cái “sạch” của khí Mê tan không giống như năng lượng mặt trời. Nó sạch chỉ là sạch hơn