Khí Mêtan có ở bãi rác thải

Khí Mêtan có ở đâu

Khí Mêtan có ở đâu? Nó có cả trong tự nhiên và có cả trong những hoạt động của con người sinh ra. Trong tự nhiên, khí Mêtan có ở  các vùng  đất ngập nước. Nguồn hydrat, đất đóng băng, mối, đại dương, các cơ quan nước ngọt. Đất không phải đất ngập nước và các nguồn khác như cháy rừng… Dưới đây, chúng ta thử xem khí Mêtan có ở đâu nhé

Vùng đất ngập nước

Các vùng đất ngập nước tự nhiên chịu trách nhiệm cho khoảng 80% khí thải mê-tan toàn cầu từ các nguồn tự nhiên. Các vùng đất ngập nước cung cấp môi trường sống thuận lợi cho các vi khuẩn sản xuất metan. Nó tạo ra khí mê-tan trong quá trình phân hủy chất hữu cơ. Những vi khuẩn này đòi hỏi môi trường không có oxy và chất hữu cơ phong phú. Cả hai đều có trong điều kiện đất ngập nước.

Mối

Khí Mêtan có ở trong các ổ mối
Khí Mêtan có ở trong các ổ mối

Phát thải khí nhà kính toàn cầu ước tính khoảng 11% khí thải metan toàn cầu từ các nguồn tự nhiên. Metan được sản xuất trong mối như là một phần của quá trình tiêu hóa thông thường. Lượng được tạo ra thay đổi giữa các loài khác nhau. Cuối cùng, phát thải từ các loại mối phụ thuộc phần lớn vào quần thể của những con côn trùng. Nó cũng có thể thay đổi đáng kể giữa các vùng khác nhau của thế giới.

Đại dương

Khí Mêtan có ở trong đại dương
Khí Mêtan có ở trong đại dương

Các đại dương được ước tính chịu trách nhiệm về khoảng 8% khí thải metan toàn cầu từ các nguồn tự nhiên. Nguồn metan từ các đại dương không hoàn toàn rõ ràng. Nhưng hai nguồn được xác định bao gồm việc tiêu hóa khí trong các động vật phù du và cá biển. Methanogenisis trong trầm tích và các khu vực thoát nước dọc theo các vùng ven biển.

Hydrate

Khí Mêtan có ở băng lửa hydrate
Khí Mêtan có ở băng lửa hydrate

Phát thải khí mêtan  từ các nguồn tự nhiên ước tính chiếm khoảng 5% khí thải metan toàn cầu. Methane hydrat là dạng trầm tích đặc gồm các lồng của các phân tử nước có chứa các phân tử khí mê-tan. Các chất rắn có thể được tìm thấy sâu dưới lòng đất ở các vùng cực. Trong các trầm tích đại dương của dải lục địa bên ngoài trên toàn thế giới. Metan có thể được giải phóng khỏi hydrat với sự thay đổi nhiệt độ, áp suất, nồng độ muối và các yếu tố khác. Nói chung, lượng khí mê-tan lưu trữ trong các hydrat trên toàn cầu được ước tính là rất lớn. Tiềm năng phát thải mêtan lớn nếu có sự cố nghiêm trọng về sự ổn định của các khoản dự trữ.

Khí Mêtan có ở các nguồn liên quan đến hoạt động của con gười

Các hoạt động liên quan đến con người sản xuất khí mê-tan bao gồm sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Các hoạt động: chăn nuôi, canh tác lúa gạo, đốt nhiên liệu sinh học, và quản lý chất thải. Đây được chia thành các loại nhỏ hơn ở trên. Các hoạt động này giải phóng một lượng đáng kể khí mê-tan. Người ta ước tính rằng 60% khí thải metan toàn cầu có liên quan đến các hoạt động liên quan đến con người.

Bãi rác thải

Khí Mêtan có ở bãi rác thải
Khí Mêtan có ở bãi rác thải

Các bãi chôn lấp là nguồn methane lớn nhất liên quan đến con người. Ở Hoa Kỳ, chiếm 34% lượng phát thải khí mêtan. Metan được tạo ra trong bãi chôn lấp và bãi thải khi chất thải phân hủy dưới điều kiện khan khí. Lượng khí mêtan được tạo ra phụ thuộc vào lượng và độ ẩm của chất thải. Cùng với các hoạt động thiết kế và quản lý tại khu vực.

Hệ thống khí tự nhiên và dầu khí

Khí Mêtan có ở những khu vực khai thác dầu khí
Khí Mêtan có ở những khu vực khai thác dầu khí

Methane là thành phần chính của khí tự nhiên. Mất mêtan xảy ra trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, truyền tải và phân phối khí tự nhiên. Vì khí thường được tìm thấy kết hợp với dầu, việc sản xuất, sàng lọc, vận chuyển và lưu trữ dầu thô cũng là một nguồn phát thải khí mê-tan.

Khai thác than

Methane bị mắc kẹt trong các mỏ than được thải ra trong quá trình khai thác bình thường trong các mỏ ngầm và mặt đất. Ngoài ra, xử lý than sau khi khai thác mỏ kết quả phát thải khí mê-tan.

Chăn nuôi

Khí Mêtan có ở khu vực chăn nuôi
Khí Mêtan có ở khu vực chăn nuôi

Trong số gia súc nuôi gia súc như gia súc, trâu, cừu, dê và lạc đà. Những động vật này sản xuất một lượng đáng kể khí mê-tan như một phần của quá trình tiêu hóa thông thường. Trong dạ cỏ, hoặc dạ dày trước của những động vật này. Quá trình lên men vi sinh chuyển thức ăn thành các sản phẩm có thể được tiêu hóa và sử dụng bởi động vật. Quá trình lên men vi sinh, được gọi là quá trình lên men ruột. Nó tạo ra khí mê-tan như một sản phẩm phụ. Nó có thể bị tạo ra bởi con vật (bò điên nếu bạn muốn). (Methane cũng được sản xuất với số lượng nhỏ hơn bằng các quá trình tiêu hóa của các động vật khác, bao gồm cả con người, nhưng lượng khí thải từ các nguồn này là không đáng kể.)

Xử lý nước thải

Khí Mêtan có ở khu vực xử lý nước thải
Khí Mêtan có ở khu vực xử lý nước thải

Nước thải từ nước thải được xử lý để loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan, chất rắn lơ lửng, sinh vật gây bệnh, và các chất gây ô nhiễm hóa học. Các quá trình xử lý này có thể tạo ra lượng phát thải khí mêtan nếu các thành phần hữu cơ trong nước thải được xử lý k an khí (nếu không có oxy) và nếu khí mê-tan được thải ra môi trường. Thêm vào đó, bùn thải được tạo ra từ một số quy trình xử lý có thể được phân hủy trong các điều kiện k an khí, dẫn đến phát thải khí mê-tan.

Trồng lúa

Khí Mêtan có ở khu vực canh tác như trồng lúa
Khí Mêtan có ở khu vực canh tác như trồng lúa

Methane được sản xuất trong quá trình trồng lúa ngập nước bởi sự phân hủy các chất hữu cơ trong đất (không có oxy) phân hủy k an khí (không có oxy). Đất ngập nước là môi trường lý tưởng cho sản xuất khí mê-tan bởi vì H của chất nền hữu cơ, điều kiện thiếu oxy và độ ẩm. Mức độ phát thải khác nhau với điều kiện đất đai và thực tiễn sản xuất cũng như khí hậu. Đã có những thực tiễn canh tác đã cho thấy cam kết giảm phát thải khí mêtan từ trồng lúa.

Khí Mêtan có ở VietXuanGas – nhà cung cấp khí

VietXuanGas chuyên cung cấp khí Mêtan – CH4 cũng như các sản phẩm khí đặc biệtkhí công nghiệp khác như: Khí HeliumKhí Sf6, …Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tư vấn kỹ thuật và bán hàng: 0971 070 383 / 0913 532 568

Xin cảm ơn và hân hạnh được phục vụ.