thiet-bi-nap-SF6

thiết bị nạp khí SF6 vào máy cắt điện SF6

thiết bị nạp SF6 vào máy cắt điện

Thiết bị an toàn dùng nạp khí SF6 vào mát cắt điện SF6 được cung cấp bởi Viẹtxuangas