Mẫu phiếu an toàn hóa chất MSDS Oxy

Phiếu an toàn hóa chất
OXYGEN
Số CAS: 7782-44-7
Số UN: 1072
Số đăng ký EC: chưa có thông tinSố chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại:Chưa có thông tin Số đăng ký danh mục Quốc gia khác:Chưa có thông tin
I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT
– Tên thường gọi của chất: Ôxy Mã sản phẩm:
– Tên thương mại: Oxygen
– Tên khác: Oxygen gas, Gaseous Oxygen, GOX
Các bạn lưu ý: Mẫu phiếu an toàn hóa chất chỉ dùng để tham khảo bởi vì đối với mỗi nhà sản xuất, độ tinh khiếu và tạp chất khí sẽ khác nhau.

Tải về mấu phiếu an toàn hóa chất khí Oxy file word

Tải về mấu phiếu an toàn hóa chất khí Oxy file pdf

Xem thêm về MSDS