khi-sf6

tính chất Khí Sf6 rất đặc biệt, có thể tái sử dụng nhiều lần nên góp phần làm giảm chi phí và thân thiện với môi trường

Khí SF6-Vietxuangas

tính chất Khí Sf6 rất đặc biệt, có thể tái sử dụng nhiều lần nên góp phần làm giảm chi phí và thân thiện với môi trường