MSDS Acetylen Phiếu an toàn hóa chất

Mẫu phiếu an toàn hóa chất MSDS khí C2H2

Phiếu an toàn hóa chất
AXETYLEN

Các bạn có thể tải về theo link ở cuối bài (bao gồm file word và PDF)

Logo của doanh nghiệp (không bắt buộc)
Số CAS: 74-86-2
Số UN: 1001
Số đăng ký EC: chưa có thông tin
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại:Chưa có thông tin
Số đăng ký danh mục Quốc gia khác:Chưa có thông tin
I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT
– Tên thường gọi của chất: Axetylen Mã sản phẩm: chưa có thông tin;
– Tên thương mại: Acetylen
– Tên khác: Ethyne; Ethine; Narcylen;
– Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:
– Mục đích sử dụng:
II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT
Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng(% theo trọng lượng)
Axetylen 74-86-2 C2H2 100%
III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT
1. Mức xếp loại nguy hiểm
OSHA; Khí dễ cháy- Loại 1; Khí nén; NIOSH:-CEIL: 2662 mg/m3;
– CEIL: 2500 ppm;
2. Cảnh báo nguy hiểm
Là chất khí dễ cháy, khí nén có thể gây nổ nếu tiếp xúc nhiệt độ cao; Có thể gây ngạt thở nhanh nếu thiếu oxy;
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng
– Đường mắt: Có thể gây bỏng;
– Đường thở: là chất khí gây ngạt, Tuy không độc nhưng nếu tiếp xúc lâu dài trong điều kiện thiếu khí oxy có thể gây ngạt thở. Tiếp xúc thời gian dài gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong.
– Đường da: Gây bỏng, tê cứng;

– Đường tiêu hóa; Không có ảnh hưởng

………………

Xem thêm về MSDS

Tải về file word 

Tải về file  PDF