Lịch sử phát triển và sử dụng của khí SF6

Lịch sử phát triển và sử dụng khí SF6 đã có từ rất lâu, bắt đầu từ thế kỷ trước và phát triển vượt bậc cho đến ngày nay. Lịch sử phát triển Khí SF6 được bắt đầu sử dụng vào những năm 1990 trong phòng thí nghiệm của Faculte de Pharmacie de, Paris. Do … Đọc tiếp