Việt Xuân Gas – Đơn vị phân phối khí sf6 uy tín chuyên nghiệp

SF6 là một chất khí được sử dụng trong các thiết bị điện. Nó là không màu, không mùi, không cháy và ổn định về mặt hóa học. Điều này có nghĩa rằng ở nhiệt độ phòng nó không phản ứng với bất kỳ chất nào khác. Ổn định đến từ sự sắp xếp đối … Đọc tiếp