Khí công nghiệp trong công nghệ đóng gói thực phẩm

Thay đổi tỉ lệ khí của khí quyển bên trong của một gói hàng (thông thường là gói thực phẩm, thuốc, vv) được dùng để cải thiện thời hạn sử dụng. Quá trình sửa đổi thường làm giảm lượng oxy (O2), di chuyển nó từ 20,9% xuống 0%, để làm chậm sự phát triển của … Đọc tiếp

Khí công nghiệp – Một ngành đặc biệt

Khí công nghiệp là loại nguyên liệu khí được sản xuất để sử dụng trong Công nghiệp. Các khí công nghiệp chính là nitrogen, oxy, carbon dioxide, argon, hydro, helium và acetylene… Việt Xuân Gas là một công ty khí công nghiệp. Việt Xuân Gas cung cấp tất cả các sản phẩm khí trên toàn … Đọc tiếp