Propane – C3H8 – khí Propan

Propane hay còn gọi là propan là một hợp chất cacbon cacbon với công thức phân tử C3H8. Ở nhiệt độ và áp suất chuẩn, Propane tồn tại dưới dạng khí. Nhưng có thể nén thành dạng lỏng để lưu trữ và vận chuyển. Propane là một sản phẩm phụ của quá trình xử lý … Đọc tiếp