Propane và khí tự nhiên

Propane và khí tự nhiên (khí metan) đều được sử dụng theo cùng một cách nhưng chúng khác nhau theo nhiều cách. Propane và khí tự nhiên có sẵn rộng rãi và được sử dụng cho hàng ngàn ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Những khác biệt cơ bản giữa Propane và khí tự nhiên … Đọc tiếp

Khí Propane – C3H8 – Propan

Khí Propane hay còn gọi là propan là một hợp chất cacbon cacbon với công thức phân tử C3H8. Ở nhiệt độ và áp suất chuẩn, Propane tồn tại dưới dạng khí. Nhưng có thể nén thành dạng lỏng để lưu trữ và vận chuyển. Khí Propane là một sản phẩm phụ của quá trình … Đọc tiếp