Không khí khô là gì?

Trong khí tượng học, có 2 cách để định nghĩa về không khí  khô Định nghĩa thứ nhất Một định nghĩa về không khí khô là một mẫu lý thuyết của không khí không có hơi nước. Khi nhìn vào bảng trong sách giáo khoa khí tượng học, bạn sẽ nhận thấy rằng đối với … Đọc tiếp