Oxy y tế

Hầu hết các sinh vật cần oxy để tồn tại. Tầm quan trọng của oxy trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ là không thể phủ nhận. Oxy được sử dụng rộng rãi trong mọi môi trường chăm sóc sức khoẻ. Với các ứng dụng từ hồi sức đến liệu pháp oxy. Oxy được biết … Đọc tiếp