Tác dụng của khí SF6 trong máy cắt điện

Khí SF6 (Sulfur hexafluoride) được sử dụng trong máy cắt điện mang lại các lợi thế nổi trội hơn so với các loại khí khác. Những thiết bị sử dụng trong truyền tải điện đòi hỏi độ chính xác và an toàn cao. Một trong số đó mà máy cắt, đây là loại thiết bị dễ … Đọc tiếp