View:
 • Hydrochloride – HCl Khí Hydrogen Cloride – khí HCl cung cấp bởi Việt Xuân Gas

  Khí HCl

  Màu: Không màu

  Mùi: Mùi chua mốc

  Mật độ ở 20°C: 1,64 g/l 

  Nhiệt độ nóng chảy: -112 ° C

  Trọng lượng phân tử: 36,5 g / mol