View:
 • Khí Nito 5.0 hay nitrogen 5.0 , Khí nito tinh khiết, cung cấp bởi Việt Xuân Gas

  KHÍ NITO 5.0
  Độ tinh khiết: 99,999%
  Tạp chất:

  Oxy: ≤ 1ppm
  Độ ẩm: ≤ 1ppm
  THC: ≤ 0.1ppm
  Carbon Dioxide: ≤ 0.5ppm
  Carbon Monoxide: ≤ 0.5ppm

  Dung tích chai: 10l, 40l, 47l, 50l

  Liên hệ đặt hàng: 0913 532568