View:
  • Khí Oxy, Khí Oxy 5.0 cung cấp bởi Việt Xuân Gas

    Sản phẩm khí Oxygen, Khí Oxy 5.0 với độ tinh khiết 99,999% do VietXuanGas cung cấp khí được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau với các ứng dụng khác nhau. Khí Oxy 5.0 được xử lý chính xác với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến và dưới sự giám sát của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đạt được độ tinh khiết đúng theo yêu cầu.