Danh mục số UN từ 001 - 100

Danh mục các số UN từ 001 – 100

Trong trang này, các bạn có thể tra cứu danh mục các mã vận chuyển Un từ 001 – 100. Danh mục này được Vietxuangas cập nhật và dịch từ từ wikepedia. số UN từ 001 – 100

Số UN có dải số từ UN0001 đến UN3506. Và được định ra bởi Ủy ban Chuyên gia Liên Hợp Quốc về Vận chuyển Hàng hoá Nguy hiểm. Các số này được công bố là một phần của Khuyến cáo về Vận chuyển Hàng hoá Nguy hiểm. Còn được gọi là Sách Cam. Những khuyến cáo này được thông qua bởi các tổ chức quản lý chịu trách nhiệm về các chế độ vận tải khác nhau.

Không có số UN phân bổ cho các chất không độc hại. Những chất không độc hại đơn giản là sẽ không có số UN.

Số UN từ 001 – 100

Số UN

Lớp

Tên chất vận chuyển

UN 0101 1.3G Cầu chì, không gây nổ tức thì hoặc nhanh
UN 0102 1.2D Dây phát nổ hoặc cầu chì phát nổ kim loại dát
UN 0103 1.4G Cầu chì, van kim loại hình ống
UN 0104 1.4D Dây, phát nổ, nhẹ hiệu ứng hoặc cầu chì, nổ, kim loại nhẹ có mạ

UN 0105

1.4S

Cầu chì, an toàn

UN 0106 1.1B Fuzes, detonating
UN 0107 1.2B Fuzes, detonating
UN 0108 to UN 0109  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0110 1.4S Grenades, thực hành, tay hoặc súng trường
UN 0111 to UN 0112  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0113 1.1A Guanyl nitrosaminoguanylidene hydrazine, ướp với không ít hơn 30 phần trăm nước, theo khối lượng
UN 0114 1.1A Nitrosaminoguanyltetrazene Guanyl, ướt hoặc Tetrazene, ướp với không dưới 30 phần trăm nước hoặc hỗn hợp cồn và nước, theo khối lượng
UN 0115 to UN 0117  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0118 1.1D Hexolite, hoặc Hexotol khô hoặc ướt với dưới 15 phần trăm nước, theo khối lượng
UN 0119 to UN 0120  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)

UN 0121

1.1G

Máy đánh lửa

UN 0122 to 0123  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0124 1.1D Máy bay phản lực, súng đục lỗ, nạp dầu tốt, không có chất nổ
UN 0125 to UN 0128  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0129 1.1A Chì azide, ướt với không ít hơn 20 phần trăm nước hoặc hỗn hợp cồn và nước, theo khối lượng
UN 0130 1.1A Chì styphnat, ướt hoặc chì trinitroresorcinate, ướp với không dưới 20 phần trăm nước hoặc hỗn hợp cồn và nước, theo khối lượng
UN 0131 1.4S Bật lửa, cầu chì
UN 0132 1.3C Deflagrating muối kim loại của nitroderivatives thơm, n.o.
UN 0133 1.1D Mannitol hexanitrate, ướt hoặc Nitromannite, ướp với không ít hơn 40 phần trăm nước, hoặc hỗn hợp của rượu và nước, theo khối lượng
UN 0134  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0135 1.1A Thủy ngân fulminate, ướp với không ít hơn 20 phần trăm nước, hoặc hỗn hợp của cồn và nước, theo khối lượng
UN 0136 1.1F Mỏ khai thác mỏ
UN 0137 1.1D Mỏ khai thác mỏ

UN 0138

1.2D

Mỏ khai thác mỏ

UN 0139 to UN 0142  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0143 1.1D Nitroglycerin, giảm độ nhạy cảm với chất lỏng không tan trong nước không giảm không dưới 40%, theo khối lượng
UN 0144 1.1D Nitroglycerin, dung dịch trong rượu, có hơn 1% nhưng không quá 10% nitroglycerin
UN 0145  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0146 1.1D Nitrostarch, khô hoặc ướt với dưới 20 phần trăm nước, theo khối lượng
UN 0147 1.1D Nitro Urê
UN 0148 to UN 0149  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0150 1.1D Pentaerythritit tetranitrat, ướt hoặc Pentaerythritol tetranitrat, ướt hoặc PETN, ướt không dưới 25 phần trăm nước, theo khối lượng, hoặc Tetranitrat Pentaerythrite, hoặc Pentaerythritol Tetranitrat, hoặc PETN, bị giảm nhạy cảm với không ít hơn 15% Phlicmatizer, theo khối lượng
UN 0151 1.1D Pentolite, khô hoặc ướt với dưới 15% nước, theo khối lượng
UN 0152  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0153 1.1D Trinitroaniline hoặc Picramide
UN 0154 1.1D Trinitrophenol hoặc axit Picric, khô hoặc ướt với dưới 30 phần trăm nước, theo khối lượng
UN 0155 1.1D Trinitrochlorobenzene hoặc Picryl clorua
UN 0156 to UN 0157  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0158  ? (Số UN không còn sử dụng nữa) Muối kali của các chất dẫn xuất nitroaromatic (UN No. no in use) [1]
UN 0159 1.3C Bột bột, ướt hoặc bột dán, ướp với không ít hơn 25 phần trăm nước, theo khối lượng

UN 0160

1.1C

Bột, không khói

UN 0161 1.3C Bột, không khói
UN 0162 to UN 0166  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0167 1.1F Tên lửa, với phí nổ
UN 0168 1.1D Tên lửa, với phí nổ
UN 0169 1.2D Tên lửa, với phí nổ
UN 0170  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0171 1.2G Đạn dược, chiếu sáng có hoặc không có gai, điện giật hoặc sạc
UN 0172  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0173 1.4S Giải phóng thiết bị, chất nổ
UN 0174 1.4S Đinh tán, nổ
UN 0175 to UN 0179  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0180 1.1F Rocket, với phí nổ

UN 0181

1.1E

Rocket, với phí nổ

UN 0182 1.2E Rocket, với phí nổ
UN 0183 1.3C Rockets, với đầu trơ
UN 0184 to UN 0185  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0186 1.3C Động cơ tên lửa
UN 0187 to UN 0189  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)
UN 0190 1 Các mẫu, chất nổ, trừ các chất nổ bắt đầu
UN 0191 1.4G Thiết bị tín hiệu, tay
UN 0192 1.1G Tín hiệu, đường ray, thuốc nổ
UN 0193 1.4S Tín hiệu, đường ray, thuốc nổ
UN 0194 1.1G Tín hiệu, tai nạn, tàu
UN 0195 1.3G Tín hiệu, tai nạn, tàu
UN 0196 1.1G Tín hiệu, khói
UN 0197 1.4G Tín hiệu, khói
UN 0198 to UN 0200  ? (Số UN không còn sử dụng nữa)

Các bạn có thể tham khảo thêm số UN là gì tại đây

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon