Chai khí mẫu chuẩn

Chai khí mẫu chuẩn tùy chỉnh

Chai khí mẫu chuẩn tùy chỉnh là hỗn hợp khí đặc biệt cho một loạt các ứng dụng được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D), các trường đại học và các ứng dụng phân tích công nghiệp. Chúng tôi cũng có khả năng sản xuất hỗn hợp khí tùy chỉnh. 

Chai khí mẫu chuẩn tùy chỉnh

Các hỗn hợp và tiêu chuẩn khí hiệu chuẩn tùy chỉnh được sản xuất bằng cách sử dụng các công cụ đo trọng lượng và thể tích hiện đại, cân và các thiết bị đo có độ nhạy cao. 

Việc sản xuất chính xác hỗn hợp khí hiệu chuẩn tùy chỉnh bao gồm nhiều bước quan trọng: xem xét độ tinh khiết của nguyên liệu hóa học cũng như đặc tính chi tiết của tạp chất; tính toán hành vi pha cho hỗn hợp khí hiệu chuẩn; pha trộn chính xác; và cuối cùng, phân tích xác nhận độc lập của hỗn hợp khí hiệu chuẩn cuối cùng.

Trước khi bắt đầu, hỗn hợp khí đặc biệt yêu được đánh giá về các vấn đề pha tiềm ẩn. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách sử dụng mô hình máy tính tiên tiến. Sau đó, hỗn hợp khí đặc biệt được pha trộn với các thông số kỹ thuật chính xác. Các thông số được xác định trên các thang đo trọng lượng có độ nhạy cao. Cuối cùng, hỗn hợp khí đặc biệt được phân tích bằng máy phân tích hiện đại để xác nhận rằng các giá trị được pha trộn và phân tích trùng khớp với nhau theo các thông số kỹ thuật của sản phẩm đã nêu.

Sản xuất khí mẫu chuẩn

Chất lượng và độ tinh khiết của nguyên liệu thô ảnh hưởng đến chất lượng khí hiệu chuẩn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác của khí đặc biệt mà còn có thể ảnh hưởng đến các thành phần quan trọng trên máy phân tích của bạn. Bắt đầu với nguyên liệu thô có độ tinh khiết cao và phân tích cẩn thận từng loại khí tinh khiết để tìm các tạp chất tiềm ẩn. Điều này đảm bảo tiêu chuẩn khí hiệu chuẩn chất lượng được sản xuất không có tạp chất không mong muốn.

Phân tích cẩn thận tiêu chuẩn khí hiệu chuẩn so với nhiều tiêu chuẩn là một bước quan trọng trong quy trình sản xuất khí đặc biệt.

Để cung cấp hỗn hợp khí hiệu chuẩn, chai khí mẫu chuẩn tùy chỉnh sử dụng cả tiêu chuẩn nội bộ và các nhà sản xuất bên thứ 3 có uy tín để so sánh các sản phẩm cuối cùng. Đây là một bước kiểm tra chất lượng bổ sung. Bước này để đảm bảo một tiêu chuẩn khí hiệu chuẩn đáng tin cậy đã được sản xuất.

Chuẩn bị xi lanh là một bước quan trọng khác thường bị bỏ qua. Chuẩn bị xi lanh phải dựa trên hỗn hợp khí hiệu chuẩn riêng lẻ. Mỗi xi lanh cần được chuẩn bị để tối ưu hóa hiệu suất của hỗn hợp khí đặc biệt của bạn.

Các bình khí chuẩn cơ bản

   • Amoniac, cân bằng nitrogens
   • Carbon monoxide, cân bằng không khí hoặc nitơ
   • Hydro clorua, cân bằng nitơ
   • Hydrogen sulfide, carbon monoxide, LEL%, cân bằng không khí
   • LEL% metan, cân bằng không khí
   • LEL% propan, cân bằng không khí
   • Oxit nitric, cân bằng nitơ
   • Lưu huỳnh đioxit, cân bằng không khí hoặc nitơ
   • Carbon dioxide, cân bằng không khí hoặc nitơ
   • Clo, cân bằng nitơ
   • Hydro sunfua, cân bằng nitơ
   • Isobutlyene, cân bằng không khí
   • LEL% pentan, cân bằng không khí
   • Nitrogen dioxide, cân bằng không khí hoặc nitơ
   • Oxy, cân bằng nitơ
  • Tư vấn kỹ thuật và bán hàng: Điện thoại/zalo 0902 336 426

   Email  sales@kattashop.com