Bình khí hiệu chuẩn calgaz, khĩ mẫu chuẩn

Khí mẫu chuẩn

Khí mẫu chuẩn là một loại khí đối chiếu tham khảo hoặc khí hỗn hợp sử dụng làm tiêu chuẩn so sánh trong việc chuẩn các công cụ phân tích, như máy phân tích khí hoặc máy dò khí. Do đó, khí mẫu chuẩn phải có bản chất hoặc thành phần được xác định chính xác. Ví dụ 500 ppm carbon monoxide trong nitơ.

Yêu cầu của khí mẫu chuẩn

Để trở thành khí hiệu chuẩn, khí đó phải có thể xác định được nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Truy xuất nguồn gốc là một chuỗi so sánh liên tục với một tiêu chuẩn quốc tế có thể chấp nhận được. Chất chuẩn khí hiệu chuẩn thiết lập phản ứng của máy phân tích đã biết đối với nồng độ thành phần hóa học được chứng nhận. Khí chuẩn phải được đặc trưng bởi khối lượng. Và được xác nhận bởi nhà cung cấp bằng cách sử dụng máy sắc ký của phòng thí nghiệm. Thành phần khí hiệu chuẩn phải gần đúng với thành phần trường bình thường.Trong khí hiệu chuẩn, dung sai (PT) và độ chính xác / phân tích (CA) là quan trọng hàng đầu.

Dung sai chuẩn bị

Dung sai chuẩn bị (PT) là khoảng nồng độ bao gồm thành phần phụ và nồng độ. PT được đo trong khoảng nồng độ. Nó cũng có thể được gọ2 là dung sai pha trộn. Ví dụ, khí hiệu chuẩn 500 ppm CO cân bằng nitơ. Hỗn hợp khí này có PT +/- 10% chứa từ 450 ppm đến 550 ppm. Dung sai chuẩn bị có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất để sản xuất các loại khí đó. Dung sai chuẩn bị được quyết định trên cơ sở kinh nghiệm của nhà sản xuất. Và dung sai cũng được quyết định bởi yêu cầu của khách hàng.

Độ chính xác của khí mẫu chuẩn

Độ chính xác của chứng nhận / phân tích được ký hiệu là CA hoặc COA. Nó được định nghĩa là sự thỏa thuận của các giá trị đo được với giá trị thực của nó. Các giá trị chứng nhận được xác định theo thống kê. Xem xét độ không đảm bảo đi kèm với tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn đối chiếu) mà nó có thể theo dõi được. Độ không đảm bảo của dụng cụ và độ không ổn định (khả năng phản ứng) của khí trong bình chứa.

CA hoặc COA là chứng chỉ phân tích của một chai khí mẫu chuẩn. Trên chứng chỉ phân tích thể hiện sự cam kết của nhả cung cấp về chất lượng của khí. Thành phần khí trong chai chứa khí hiệu chuẩn là tuyệt đối chính xác như trên COA thể hiện.

Tư vấn kỹ thuật và bán hàng: Điện thoại/zalo 0902 336 426 – email  sales@kattashop.com