Sơ đồ sắc ký khí, kiểm tra khí

Kiểm tra khí

Giàn khoan dầu

 

Tại sao phải kiểm tra khí

Việc buôn bán những mặt hàng này hiện vừa thực sự mang tính toàn cầu vừa vô cùng phức tạp. Khí đang di chuyển khắp thế giới với khối lượng rất lớn và giữa các điểm đến không thể tưởng tượng được chỉ vài năm gần đây. Việc vận chuyển hydrocacbon và khí hóa học là một hoạt động kinh doanh phức tạp. Nó đòi hỏi sự chính xác và chuyên nghiệp. Hoạt động này có tiềm năng sinh lời lớn. Nhưng cũng có một số thách thức kỹ thuật cần được giải quyết.

Kiểm soát chất lượng, và đặc biệt là giám sát độ tinh khiết tuyệt đối của khí, là điều cần thiết đối với các nhà sản xuất, kinh doanh và phân phối. Việc thực hiện kiểm tra đặc điểm kỹ thuật đầy đủ đối với các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia, thương mại hoặc công ty cụ thể về khí là hết sức quan trọng.

Hoạt động kiểm tra khí

Hoạt động kiểm tra khí cung cấp một loạt các khả năng thử nghiệm. Bao gồm xác định độ tinh khiết thường quy bằng GC, GC-MS. Và khi cần thiết là kỹ thuật GC-MS tiên tiến hơn. Hoạt động cũng cung cấp các phép xác định truyền thống hơn đối với các thông số vật lý cơ bản như điểm đóng băng, tỷ trọng, áp suất hơi và điểm sương. Hoạt động kiểm tra khí cung cấp dữ liệu quản lý rủi ro chất lượng tốt cho tất cả các bên liên quan quan tâm.

Phòng thí nghiệm kiểm tra khí phân tích các mẫu khí theo yêu cầu. Từ các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ, nhà máy hóa chất và bể chứa. Họạt động cung cấp các thử nghiệm tiêu chuẩn như được xác định trong hợp đồng hoặc các thông số kỹ thuật thương mại khác hoặc thử nghiệm theo yêu cầu. Nó được thiết kế để giải quyết các rủi ro nhất định đã biết. (ví dụ: thử nghiệm COS trên các mẫu khí).

Yêu cầu dịch vụ cần đáp ứng

Các dịch vụ thử nghiệm và kiểm tra cho toàn bộ phạm vi khí hydrocacbon và hóa chất cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Duy trì chất lượng phòng thí nghiệm.

Giám sát mức độ thành thạo bằng các chương trình kiểm tra.

Kiểm tra nội bộ và bên thứ ba, đánh giá nội bộ và độc lập.

Đào tạo nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn tuân thủ năng lực.

Các phòng thí nghiệm được trang bị công nghệ mới nhất. Và phòng thí nghiệm phải được chứng nhận ISO / IEC 17025…

Khả năng cung cấp thử nghiệm phân tích theo tiêu chuẩn cao.

Đáp ứng các đề cử kiểm tra thương mại đối với hàng hóa. Chẳng hạn như dầu, khí đốt và hóa chất. Dựa trên các tiêu chuẩn hóa dầu và hóa dầu cốt lõi được chấp nhận. Chẳng hạn như API MPMS, UOP, GOST, ASTM, EN. Hoặc phương pháp kiểm tra IP và thông số kỹ thuật theo quy định của ISO, CEN. Hoặc các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

Giúp khách hàng lựa chọn các tiêu chuẩn thích hợp nhất để trích dẫn và sử dụng. Nhằm hỗ trợ quản lý rủi ro hiệu quả trong một giao dịch cụ thể. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về tất cả các vấn đề liên quan đến phương thức làm việc, tiêu chuẩn và công nghệ.

Các loại khí công nghiệp phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh khí.

Khí Oxygen

Khí Nitrogen

Khí Helium

Khí Carbonic

Khí Acetylenne

Khí Ethylene

Khí Methane

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon