Lưu huỳnh Hexafluoride (SF6 ): Hiệu ứng Môi trường Toàn cầu và Sự hình thành sản phẩm phụ độc hại

Lưu huỳnh Hexafluoride (SF6 ):

Lưu huỳnh hexafluoride (SF6) đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều quy trình công nghiệp. Bên cạnh đó lĩnh vực khoa học do các đặc tính độc đáo của nó như độc tính tương đối thấp. Và nó có độ trơ cực cao và độ điện môi cao.

  1. Khí ổn định về mặt hóa học là một trong những khí nhà kính (GHG)  gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.  Và do đó, đã được đưa vào Nghị định thư Kyoto.
  2. Từ quan điểm môi trường và sức khỏe. Do đó cần giảm thiểu và kiểm soát việc phát thải các sản phẩm phân hủy từ các quá trình tiêu hủy SF6. 
  3. Vì hầu hết chúng (ví dụ như S2F10, SF4 và HF) có phản ứng mạnh. Nó có ăn mòn và độc hại. Một số ít cũng là những khí nhà kính mạnh.
  4. Hiệu ứng Môi trường Toàn cầu và Sự hình thành sản phẩm phụ độc hại
  5. Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu khí flo hoàn toàn trong sử dụng công nghiệp thương mại.
  6. Và các sản phẩm phân hủy độc hại của nó gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe, giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp.
  7. Bởi vì tất cả các sản phẩm phân hủy SF6 sẽ được chuyển hóa thành florua trong nước thải và khí thải được thải ra, việc tiếp xúc với florua. Nó có khả năng gây nhiễm độc fluor hoặc nhiễm độc flo mãn tính. Có những thay đổi có thể xảy ra trong chất lượng môi trường.

Hiệu ứng Môi trường Toàn cầu và Sự hình thành sản phẩm phụ độc hại

Mặt khác, bản thảo này cũng giới thiệu một sản phẩm phân hủy SF6 khác. tên hoá học là  trifluoromethyl sulfur pentafluoride (SF5CF3). Đây cũng là một loại khí nhà kính mạnh được phát hiện gần đây trong khí quyển. Cần xem xét các đặc tính hóa lý và tác động khí quyển.

Xem thêm tài liệu về SF6 Tại đây

Xem thêm hướng dẫn sử dụng SF6 Tại đây

Tư vấn kỹ thuật và bán hàng: Điện thoại/zalo 0902 336 426 – email  sales@kattashop.com