Một số loại khí đã từng được sử dụng để bơm bóng bay, khí cầu

Bơm bóng bay và khí cầu bằng gì để nó nổi lên trong không khí? Nếu trọng lượng của khí cầu và khí bên trong nó lớn hơn trọng lượng của không khí, quả cầu sẽ rơi xuống mặt đất. Nếu trọng lượng của khí cầu và khí bên trong nó nhỏ hơn trọng lượng … Đọc tiếp
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon