Cung cấp Khí Methan (Mêtan)

Khí Methan hay Mêtan có sẵn trong tự nhiên và cũng được sinh ra từ các hoạt động của con người. Gọi là khí tự nhiên vì nó tồn tại nhiều trong tự nhiên. Mêtan có ở các ao hồ vùng ngập nước, mỏ, vỉa than….. Khí Methan cũng được sinh ra từ các hoạt … Đọc tiếp