Hỗn hợp khí thở Trimix là gì?

Hỗn hợp khí thở Heliox bao gồm hỗn hợp hai khí là Heli (He) và Oxy(O2). Một loại hỗn hợp khí thở khác gần với Heliox gọi là Trimix. Thành phần của Trimix có  thêm một loại khí khác là Ni-tơ (N2). Tổng quan về Hỗn hợp khí thở Trimix. Trimix là một loại khí hỗ … Đọc tiếp

Oxy y tế

Hầu hết các sinh vật cần oxy để tồn tại. Tầm quan trọng của oxy y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ là không thể phủ nhận. Oxy được sử dụng rộng rãi trong mọi môi trường chăm sóc sức khoẻ. Với các ứng dụng từ hồi sức đến liệu pháp oxy. Oxy … Đọc tiếp