Danh mục các mã UN từ 001 – 100

Trong trang này, các bạn có thể tra cứu danh mục các mã vận chuyển Un từ 001 – 100. Danh mục này được VietXuanGas cập nhật và dịch từ từ wikepedia Số UN Lớp Tên chất vận chuyển UN 0101 1.3G Cầu chì, không gây nổ tức thì hoặc nhanh UN 0102 1.2D Dây … Đọc tiếp

Số UN là gì?

Số UN hoặc ID của Liên Hợp Quốc là những con số có bốn chữ số xác định các chất độc hại, các sản phẩm (như chất nổ, chất lỏng dễ cháy, chất độc hại,…) trong khuôn khổ của vận tải quốc tế. Một số chất độc hại có số UN riêng của chúng (ví … Đọc tiếp