View:
 • Khí CF4 Carbon Tetrafluoride cung cấp bởi Việt Xuân Gas
  • CF4 tinh khiết cao
  • Độ tinh khiết: 99,999%
  • Các loại kích cỡ bình: 10lít; 40lít
  • Trọng lượng khí: 4kg/10lít: 25kg/40lít
  • Áp suất: 100bar;