View:
  • bo nap khi Sf6 (1)

    Thiết bị nạp khí SF6 (Lưu huỳnh hexaflouride) cho máy cắt điện.

    BBộ điều áp chuyên dụng của nhãn hiệu  Sulphur hexaflouride là bộ điều áp hiệu suất cao được thiết kế cho lưu lượng khí lớn. Thiết bị nạp khí SF6 này chuyên dụng cho việc nạp khí SF6 vào máy cắt điện SF6 và các thiết bị điện có sử dụng khí SF6 . Tuy https://vietxuangas.com.vn/nhiên, nó có thể được sử dụng cho rất nhiều loại khí khác nhau. Đồng thời nó cũng phù hợp để sử dụng cho các hệ thống cắt và hàn hiệu suất cao.