Khí SF6 và môi trường

Ngành công nghiệp điện đã sử dụng khí Sulphur Hexaíluoride (SF6) làm vật liệu cách điện trong nhiều năm. Sự phổ biến của nó chủ yếu là do đặc tính vật lý và điện của nó bao gồm: 1) Độ bền điện môi gấp đôi của không khí. 2) Không độc, không cháy và không … Đọc tiếp