Biogas là gì?

Biogas là một loại nhiên liệu khí dễ cháy được thu thập từ sự xuống cấp của vi sinh vật hữu cơ trong điều kiện khan khí. Biogas chủ yếu là hỗn hợp khí mê-tan (CH4) và carbon dioxide (CO2) cùng với các khí khác. Biogas có thể được thu gom từ các bãi chôn lấp, đầm phủ hoặc bể chứa kín được gọi là hệ thống phân hủy khan khí.

Biogas được làm từ những gì?

Biogas thường được làm từ phân gia súc, bùn lắng đọng từ nước thải, và các bãi chôn lấp chất thải hữu cơ. Tuy nhiên, biogas cũng có thể được làm từ hầu hết các loại thức ăn có chứa các hợp chất hữu cơ, cả chất thải và sinh khối. Carbohydrate, protein và lipid đều dễ dàng biến thành khí biogas. Nhiều hệ thống nước thải chứa các hợp chất hữu cơ có thể được biến đổi thành khí sinh học bao gồm nước thải đô thị, nước thải chế biến thực phẩm và nhiều loại nước thải công nghiệp. Các vật liệu rắn và bán rắn bao gồm thực vật hoặc động vật có thể được chuyển sang khí biogas.

Có thể sử dụng khí sinh học thay cho nhiên liệu hóa thạch không? Tại sao?

Methane là khí chủ yếu trong khí biogas. Methane cũng là thành phần chính trong khí tự nhiên, một nhiên liệu hóa thạch. Biogas có thể được sử dụng để thay thế khí tự nhiên trong nhiều ứng dụng bao gồm: nấu ăn, sưởi ấm, sản xuất hơi nước, phát điện, nhiên liệu xe cộ, và như một khí gas trong đường ống.

Tại sao chúng ta không sản xuất khí biogas nhiều hơn? Rào cản gia tăng sản xuất và sử dụng khí sinh học là gì?

Biogas đang được thu gom và sử dụng để sản xuất điện hoặc hơi nước tại nhiều bãi chôn lấp, nhà máy nước thải và nhà máy bia. Tuy nhiên, nhiều cơ hội cho sản xuất khí sinh học vẫn chưa được thực hiện. Cho đến gần đây, chi phí nhiên liệu hoá thạch hạ xuống thấp đã gây trở ngại cho việc thực hiện sản xuất khí sinh học. Có ít nhận thức về tiềm năng và lợi ích của việc sản xuất khí sinh học của mọi người và trong lĩnh vực kinh doanh có ít quan tâm đến sản xuất khí sinh học.

Tác động môi trường của việc sản xuất / sử dụng khí sinh học là gì?

Sản xuất khí sinh học có thể làm giảm tiềm năng ô nhiễm trong nước thải bằng cách chuyển đổi oxy đòi hỏi chất hữu cơ có thể gây ra mức oxy thấp trong nước mặt. Chất dinh dưỡng, như nitơ và phốt pho được bảo tồn trong nước thải biogas và có thể được sử dụng để thay thế phân bón trong sản xuất cây trồng.

Khí biogas có góp phần vào sự thay đổi khí hậu không?

Trong khi đốt khí sinh học, như khí đốt tự nhiên, sản xuất khí cacbonic (CO2), khí nhà kính, carbon trong khí sinh học xuất phát từ chất thải thực vật đã cố định carbon này từ CO2 trong khí quyển. Do đó, sản xuất khí sinh học là không có carbon và không làm tăng phát thải khí nhà kính. Hơn nữa, bất kỳ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch nào thay thế bằng khí biogas sẽ làm giảm phát thải CO2.

Tôi có thể làm / sử dụng khí sinh học ở nhà hoặc ở nơi tôi làm việc không?

Biogas có thể được làm tại nhà hoặc tại một cơ sở kinh doanh từ chất thải thực phẩm, trang trí sân cỏ, và một số chất thải rắn hữu cơ. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu quả khí biogas được thực hiện dễ dàng hơn ở quy mô lớn hơn. Một ngôi nhà điển hình có thể nấu một giờ mỗi ngày cho biogas từ các nguồn rác thải gia đình.

Loại rác thải nào tạo ra biogas?

Bất kỳ chất thải hữu cơ nào cũng có khả năng sản xuất khí sinh học: phân người, phân chuồng, chất thải động vật, chất thải thực vật và thực vật, chất thải của lò mổ, chất thải đóng gói thịt, chất thải của nhà máy sữa, rác thải của nhà máy bia…

Khí Metan là một loại khí nhà kính tiềm năng, vậy tại sao lại sản xuất Biogas?

Methane có hệ số làm nóng nhà kính (GHG) gấp 21 lần CO2.

Việc đốt khí biogas chuyển đổi khí mê-tan thành CO2 và làm giảm tới hơn 20 lần tác động của khí nhà kính.

Bằng cách tách khí mê-tan ra khỏi chất thải và sử dụng nó để sản xuất nhiệt và / hoặc điện, như vậy chất thải sẽ không bị phân hủy trong môi trường, do đó làm giảm phát thải mêtan vào khí quyển trực tiếp. Hơn nữa, năng lượng cung cấp bởi khí biogas có thể sẽ thay thế nhiên liệu hoá thạch là yếu tố chính đóng góp cho phát thải GHG.

Năng lượng khí sinh học được coi là trung tính cacbon, vì carbon thải ra từ sự đốt cháy của nó đến từ carbon được cây cối cố định (chu kỳ cacbon tự nhiên).

Có bao nhiêu năng lượng trong Biogas?

Mỗi mét khối (m3) khí biogas chứa khoảng 6 kWh năng lượng nhiệt.

Tuy nhiên, khi chuyển sang sử dụng khí sinh học, trong máy phát điện chạy bằng khí sinh học, chỉ khoảng 2 kWh điện sử dụng được, phần còn lại biến thành nhiệt và cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng sưởi ấm.

2 kWh là năng lượng đủ để cấp điện cho bóng đèn 100 W trong 20 giờ hoặc máy sấy tóc 2000 W trong 1 giờ.

Khí Biogas có gây nổ không?

Trong những tình huống không may, có thể xảy ra nổ, khí biogas không nổ. Trong các điều kiện hoạt động bình thường, áp suất thấp và nhiệt độ thấp, khí biogas là khí không nén, khí ướt, và các kiểm tra cho thấy nó chỉ đơn giản là có thể bị đốt cháy (hoặc bị oxy hoá với một vụ nổ) trong một môi trường được kiểm soát.

Công ty cổ phần công nghiệp Việt Xuân