Số UN là gì?

Số UN hoặc ID của Liên Hợp Quốc là những con số có bốn chữ số. Xác định các chất độc hại, các sản phẩm (như chất nổ, chất lỏng dễ cháy, chất độc hại,…). Trong khuôn khổ của vận tải quốc tế.

Đặc điểm của Số UN là gì?

Một số chất độc hại có số-UN riêng của chúng. (ví dụ như acrylamide có UN là UN2074). Trong khi các nhóm hoá chất hoặc các sản phẩm có tính chất tương tự nhận được một số UN thông thường. Ví dụ như chất lỏng dễ cháy, không có quy định khác, có UN là: UN1993. Một hóa chất ở trạng thái rắn của nó có thể nhận được một UN khác với giai đoạn lỏng. Nếu đặc tính nguy hiểm của nó khác biệt đáng kể. Chất với mức độ khác nhau của sự tinh khiết cũng nhận được các số khác nhau của Liên Hợp Quốc.

Số UN từ 101 – 200

Trang này cung cấp cho các bạn danh mục số UN, các mã vận chuyển UN từ 101 – 200 Các bạn cũng có thể xem danh mục UN từ 001 – 100 tại đây Số UN là gì? UN hoặc ID của Liên Hợp Quốc là những con số có bốn chữ số xác … Đọc tiếp

Danh mục các số UN từ 001 – 100

Trong trang này, các bạn có thể tra cứu danh mục các mã vận chuyển Un từ 001 – 100. Danh mục này được Vietxuangas cập nhật và dịch từ từ wikepedia. số UN từ 001 – 100 Số UN có dải số từ UN0001 đến UN3506. Và được định ra bởi Ủy ban Chuyên gia … Đọc tiếp

Số UN là gì?

Số UN là gì? Số UN hoặc ID của Liên Hợp Quốc là những con số có bốn chữ số xác định các chất độc hại, các sản phẩm (như chất nổ, chất lỏng dễ cháy, chất độc hại,…) trong khuôn khổ của vận tải quốc tế. Đặc điểm của Số UN là gì? Một số … Đọc tiếp