MSDS là gì? MSDS là bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet). Nó là một bảng dữ liệu an toàn vật liệu. Là một tài liệu kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện về một sản phẩm có kiểm soát liên quan đến:

Ảnh hưởng sức khoẻ của việc phơi nhiễm với sản phẩm.

Đánh giá rủi ro liên quan đến việc xử lý, cất giữ hoặc sử dụng sản phẩm

Biện pháp bảo vệ người lao động có nguy cơ bị phơi nhiễm

Quy trình khẩn cấp.

Các bảng dữ liệu có thể được viết, in hoặc thể hiện khác.

Và phải đáp ứng các yêu cầu sẵn có, thiết kế và nội dung của pháp luật theo từng quốc gia. Luật pháp quy định tính mềm dẻo của việc thiết kế và từ ngữ. Nhưng yêu cầu phải hoàn thành một số lượng tối thiểu các loại thông tin và tất cả các thành phần độc hại. Đáp ứng các tiêu chí nhất định được liệt kê phải tuân theo các miễn trừ được cấp.

Phiếu an toàn hóa chất khí SF6

Ngày nay khí SF6 được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên nó là một dạng hóa chất do đó khi mua bán hoặc sử dụng phải luôn có phiếu an toàn hóa chất khí Sf6 đi kèm. Việt soạn phiếu an toàn hóa chất mất khá nhiều thời gian và công sức. … Đọc tiếp

MSDS là gì?

MSDS là gì? MSDS là bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet). Nó là một bảng dữ liệu an toàn vật liệu. Là một tài liệu kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện về một sản phẩm có kiểm soát liên quan đến: Ảnh hưởng sức khoẻ … Đọc tiếp