Các chất khí dễ cháy, khí độc hại, khí ăn mòn

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm của hóa chất trong lưu trữ và vận chuyển

Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất – Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm của hóa chất là một trong những quy định của Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, viết tắt là GHS).

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm

Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất là một trong những công việc cần thiết cho việc ghi nhãn trong lưu trữ và vận chuyển vì:

 • Nhận dạng được sản phẩm.
 • Chỉ cần có từ mang tính nhận biết như DANGER (nguy hiểm) hoặc WARNING (cảnh báo) cũng rất cần thiết để vận chuyển sao cho phù hợp.
 • Báo cáo nguy hiểm, chỉ rõ tính chất và mức độ của các rủi ro gây ra bởi các sản phẩm.
 • Báo cáo đề phòng, chỉ ra cách các sản phẩm cần được xử lý để giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng (cũng như với những người xung quanh và môi trường).
 • Ttrên đó có ghi nơi của nhà cung cấp (có thể là nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu)

Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất được dùng để cung cấp nền tảng và để thay thế các ký hiệu tượng hình nguy hiểm khác nhau của mỗi quốc gia. Nó được thực hiện bởi Liên minh châu Âu (quy chế CLP) năm 2009.

Ký hiệu tượng hình GHS dành cho việc vận chuyển giống khuyến cáo trong khuyến nghị của Liên hợp quốc về việc vận chuyển hàng nguy hiểm, thực hiện rộng rãi trong các quy định của quốc gia như Luật Vận chuyển Vật liệu Nguy hiểm Liên bang Mỹ (49 U.S.C. 5101-5128) và DOT quy định tại điều 49 C.F.R. 100-185.

Các loại Ký hiệu cảnh báo

Những biểu tượng cảnh báo nguy hiểm xuất hiện ở rất nhiều nơi, nhất là những ký hiệu cảnh báo mức độ nguy hiểm của hóa chất. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận biết và hiểu được những ý nghĩa của chúng trong sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hóa chất. Bạn có thể nhận biết ý nghĩa cảnh báo của các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm khi đọc những mô tả chi tiết dưới đây.

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm vật lý

Chất nổ không ổn định
Cảnh báo Chất nổ
 • Chất nổ không ổn định
 • Chất nổ, các đơn vị 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
 • Các chất tự phản ứng và hỗn hợp, loại A, B
 • Peroxit hữu cơ, loại A, B
hí dễ cháy
 • Khí dễ cháy, loại 1
 • Bình xịt dễ cháy, loại 1, 2
 • Chất lỏng dễ cháy, loại 1, 2, 3
 • Chất rắn dễ cháy, loại 1, 2
 • Các chất tự phản ứng và hỗn hợp, loại B, C, D, E, F
 • Chất lỏng pyrophoric, loại 1
 • Chất rắn pyrophoric, loại 1
 • Các chất tự sưởi ấm và hỗn hợp, các loại 1, 2
 • Các chất và hỗn hợp có tiếp xúc với nước, phát ra khí dễ cháy, loại 1, 2, 3
 • Peroxit hữu cơ, loại B, C, D, E, F
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là khi-oxy-hoa.png
hí ôxy hoá
 • Khí ôxy hoá, loại 1
 • Chất chống oxy hoá, loại 1, 2, 3
 • Chất rắn oxy hóa, loại 1, 2, 3
Khí nén
 • Khí nén
 • Khí hoá lỏng
 • Khí tan
Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Ăn mòn kim loại
 • Ăn mòn kim loại, loại 1

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm về thể chất và sức khoẻ

Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Độc tính cấp tính loại 1,2,3
 • Độc tính cấp tính (đường miệng, da, hít), loại 1, 2, 3
Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Độc tính cấp tính loại 4
 • Độc tính cấp tính (đường miệng, da, hít), loại 4
 • Kích ứng da, loại 2, 3
 • Kích ứng mắt, loại 2A
 • Da nhạy cảm, loại 1
 • Độc tính tới cơ quan đặc biệt khi tiếp xúc đơn, loại 3
 • Kích ứng đường hô hấp
 • Tác dụng gây nghiện
 • Chưa sử dụng
 • Với hình ảnh “xương sọ và xương chằng”
 • Để kích ứng da hoặc mắt nếu:
 • Biểu tượng “ăn mòn” cũng xuất hiện
 • Biểu tượng “mối nguy hiểm sức khoẻ” được sử dụng để chỉ ra sự nhạy cảm về hô hấp
Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Nhạy cảm hô hấp
 • Nhạy cảm hô hấp, loại 1
 • Các đột biến về tế bào mầm, loại 1A, 1B, 2
 • Tính gây ung thư, loại 1A, 1B, 2
 • Độc tính sinh sản, loại 1A, 1B, 2
 • Độc tính tới cơ quan đặc biệt khi tiếp xúc đơn, loại 1, 2
 • Mức độ độc hại cơ thể mục tiêu cụ thể sau khi tiếp xúc nhiều lần, loại 1, 2
 • Nguy cơ ngạt thở, loại 1, 2
Ăn mòn da
 • Ăn mòn da, loại 1A, 1B, 1C
 • Tổn thương mắt nghiêm trọng, loại 1

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm đến môi trường

Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Nguy hiểm môi trường

• Nguy hiểm cấp tính đối với môi trường nước, loại 1
• Mối nguy hiểm lâu dài đối với môi trường thuỷ sinh, loại 1, 2

Ký hiệu cảnh báo theo biểu đồ vận tải

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm
Chất nổ

Chất nổ

Phòng 1.1: Các chất và vật phẩm có nguy cơ nổ lớn

Phân mục 1.2: Các chất và vật phẩm có nguy cơ phóng xạ nhưng không gây nguy hiểm cho nổ hàng loạt

Bộ phận 1.3: Các chất và vật phẩm có nguy cơ hỏa hoạn và có nguy cơ bị cháy nổ nhỏ hoặc nguy hiểm chiếu nhỏ hoặc cả hai, nhưng không phải là nguy cơ nổ lớn

Chú thích: Dấu hoa thị được thay thế bằng số lớp và mã tương thích

Chất nổ

Các chất và các vật phẩm được phân loại là chất nổ nhưng không có nguy cơ đáng kể

Chú thích: Dấu hoa thị được thay bằng mã tương thích

Chất nổ
Các chất rất không nhạy cảm có nguy cơ nổ lớn
Chú thích: Dấu hoa thị được thay bằng mã tương thích

Chất nổ
Không có tuyên bố nguy hiểm
Chú thích: Dấu hoa thị được thay bằng mã tương thích

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm cho chất khí

Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Khí dễ cháy
 • Khí dễ cháy
 • Các khí ở 20°C và áp suất chuẩn 101,3 kPa:
 • Có thể bị cháy khi trong hỗn hợp 13% hoặc ít hơn bằng thể tích với không khí; hoặc là
 • Có một dãy dễ cháy với không khí ít nhất 12 điểm phần trăm bất kể giới hạn dưới dễ cháy.
Khí không độc không dễ cháy
 • Khí không độc không dễ cháy
 • Là các khí ngấm làm loãng hoặc thay thế oxy bình thường trong khí quyển; hoặc là
 • Là các chất oxy hoá – có thể, thông thường bằng cách cung cấp oxy, gây ra hoặc góp phần làm cháy các vật liệu khác nhiều hơn không khí; hoặc là
 • Không thuộc các bộ phận khác;
Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Khí độc

Khí độc là các khí:

 • Được biết đến như vậy là độc hại hoặc ăn mòn con người như là gây nguy hiểm cho sức khoẻ; hoặc là
 • Được cho là độc hại hoặc ăn mòn con người vì chúng có giá trị LC50 bằng hoặc nhỏ hơn 5000 ml / m3 (ppm).

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm chất lỏng dễ cháy và chất rắn

Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
 • Chất lỏng dễ cháy
 • Chất lỏng có điểm cháy ít hơn 60°C và có khả năng duy trì sự đốt cháy
Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
 • Chất rắn dễ cháy, các chất tự phản ứng và vật liệu nổ bôi trơn rắn
 • Chất rắn, dưới điều kiện gặp phải trong quá trình vận chuyển, dễ cháy hoặc có thể gây ra hoặc góp phần gây cháy thông qua ma sát; Các chất tự phản ứng có khả năng chịu phản ứng tỏa nhiệt mạnh; Chất nổ có độ bốc hơi rắn có thể bùng nổ nếu không pha loãng đầy đủ
Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm
Các chất dễ gây cháy tự phát
 • Các chất dễ gây cháy tự phát
 • Các chất có khả năng chịu nhiệt tự nhiên dưới các điều kiện bình thường gặp phải khi vận chuyển, hoặc để sưởi ấm khi tiếp xúc với không khí và sau đó có thể bị cháy
Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm
 • Các chất tiếp xúc với nước thải ra những chất dễ cháy
 • Các chất có thể tương tác với nước, có thể dễ cháy hoặc làm cho các chất dễ cháy nguy hiểm.

Ký hiệu cảnh báo các lớp vận tải GHS khác

Phân lớp 5.1

Chất oxi hóa: Các chất có thể bắt cháy, nhưng có thể bằng sinh ra oxy để làm nên sự đốt cháy của các vật liệu khác.

Phân lớp 5.2

Peroxit hữu cơ: Các chất hữu cơ có chứa các cấu trúc -O-O- hoá trị 2 và có thể được coi là dẫn xuất của hydro peroxid, trong đó một hoặc cả hai nguyên tử hydro được thay thế bởi các gốc hữu cơ.

Phân lớp 6.1

Các chất độc: Chất với giá trị LD50 ≤ 300 mg/kg (miệng) hoặc ≤ 1.000 mg/kg (da) hoặc giá trị LC50 ≤ 4.000 ml/m3 (hít phải bụi hay sương).

Lớp 8

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm
 • Các chất ăn mòn
 • Gây ra sự phá hủy độ dày toàn phần của mô da nguyên vẹn trong thời gian phơi nhiễm dưới 4 giờ
 • Thể hiện tốc độ ăn mòn trên 6,25 mm mỗi năm trên bề mặt hoặc thép hoặc nhôm ở 55°C.

Ký hiệu vận tải không GHS

Các ký hiệu dưới đây được bao gồm trong các quy định mô hình UN nhưng không được đưa vào GHS vì bản chất của các mối nguy hiểm.

Lớp 6.2: Các chất lây nhiễm

Lớp 7: Vật liệu phóng xạ

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm
Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm
Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm

Lớp 9: Các chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

Quý khách có thể tìm hiểu thêm các thông tin về ngành khí tại Vietxuangas

Vietxuangas chuyên cung cấp các sản phẩm khí đặc biệtkhí công nghiệp như: Khí heliKhí MetanKhí SF6

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Tư vấn kỹ thuật và bán hàng: 0913 532 568

Xin cảm ơn và hân hạnh được phục vụ.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon