Argon hoặc Nitơ, khí nào là tốt nhất cho ứng dụng của bạn?

Argon hoặc Nitơ. Khí nào là tốt nhất cho ứng dụng của bạn? Argon và nitơ tương đối giống nhau về tính trơ, nhưng lại khác biệt về chi phí cả về kinh tế và môi trường. Argon, khí quý hiếm Argon là khí phổ biến nhất trong khí quyển bên cạnh Nitơ và Oxy. … Đọc tiếp

Những loại khí thở phổ biến thường được sử dụng cho lặn sâu:

Một số loại hỗn hợp khí thở thông dụng Không khí: Là hỗn hợp 21% oxy , 78% nitơ , và khoảng 1% các khí khác, chủ yếu là argon . Để đơn giản hóa các tính toán này 1% cuối thường được  coi  như thể nó là nitơ. Nó là khí lặn phổ biến … Đọc tiếp