Ứng dụng của khí nito Nitrogen trong các ngành công nghiệp

Khí nito, ứng dụng của loại khí này trong công nghiệp như thế nào?  Ứng dụng tính trơ của khí nito Khí nitơ trong công nghiệp được dùng làm trơ bình chứa hoặc xử lý các bình chứa. Khí nitơ bơm vào để loại bỏ các hóa chất độc hại, ngăn ngừa cháy nổ như … Đọc tiếp

Ứng dụng Khí Nitơ trong công nghiệp, dược phẩm và dầu khí

Khí Nitơ được sử dụng trong rất nhiều ngành nghề. Ứng dụng khí nitơ phổ biến là do tính chất trơ và giá rẻ. Khí Nitơ ngày càng được sử dụng rộng rãi. Dưới đây là một số ứng dụng sử dụng khí Nitơ (Dạng lỏng hoặc khí). Ứng dụng khí nitơ trong Nồi hấp … Đọc tiếp