Sắc ký khí

Chromatography (GC) là một phương pháp phân tích thường được sử dụng trong hóa học. Dùng để tách và phân tích các hợp chất phức tạp có thể bốc hơi mà không bị phân hủy. Ứng dụng Các ứng dụng tiêu biểu của GC bao gồm kiểm tra độ tinh khiết của một chất cụ … Đọc tiếp