Số CAS là gì

Số CAS là gì? Mỗi hóa chất được chỉ định một số CAS. Bạn đã bao giờ tự hỏi số CAS là gì và ý nghĩa của chúng như thế nào? Kiểm tra lời giải thích rất đơn giản này sẽ cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ bạn cần biết về số CAS … Đọc tiếp