Danh mục tra cứu số CAS

Danh mục tra cứu số CAS

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tra cứu và kiểm tra số CAS của sản phẩm. VietXuanGas cung cấp cho các bạn danh mục tra cứu số CAS của các chất xếp theo vần ABC theo công thức hóa học của chất.

Các bạn muốn tìm số CAS của chất nào thì hãy xem công thức của chất đó và tra cứu trên bảng.

Ngoài ra, bảng tra cứu số CAS cũng có thêm tên thường gọi tương ứng của chất đó. Nhưng không phiên âm thành Tiếng Việt đâu các bạn nhé.

Các bạn cũng có thể tải bảng PDF đầy đủ danh mục tra cứu số CAS tại cuối bài này. Vui lòng ghi nguồn VietXuanGas nếu các bạn cung cấp lại trên các web nhé. Cảm ơn các bạn.

Dưới đây là danh mục số CAS. Các bạn bấm theo từng chữ cái tương ứng với công thức của chất bạn muốn tra

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S V
T U X        W Y Z

Xem thêm: Số CAS là gì?

Tải về danh mục số CAS đầy đủ