Khí độc là gì

Khí độc là gì?

Các loại khí độc hại là nguyên liệu nguy hiểm. Nó có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Phân loại khí độc hại

Khí độc loại 1

Vật liệu loại I có nồng độ gây chết trung bình (LC50 – Nồng độ gây chết người 50%) trong không khí 200 phần triệu trở xuống theo thể tích khí hoặc hơi. Hoặc hai miligam mỗi lít hoặc ít hơn so với sương, khói, hoặc bụi, khi dùng chuột bạch nhĩ nặng 200 đến 300 gram trong một giờ (hoặc thấp hơn nếu cái chết xảy ra trong vòng một giờ).

Khí độc loại 2

Vật liệu loại II có nồng độ gây chết trung bình (LC50) trong không khí ít nhất là 200 phần triệu. Nhưng không nhiều hơn 3.000 phần triệu theo thể tích khí hoặc hơi. Hoặc trên 2 miligam mỗi lít nhưng không quá 30 miligam mỗi lít bụi, khói, bụi, khi hít phải liên tục bằng chuột bạch nhĩ nặng từ 200 đến 300 gram trong một giờ (hoặc ít hơn nếu cái chết xảy ra trong vòng một giờ).

Khí độc loại 3

Vật liệu Loại III có nồng độ gây chết trung bình (LC 50) trong không khí hơn 3.000 phần triệu. Nhưng không vượt quá 5.000 phần triệu trên một lít thể tích khí hoặc hơi. Hoặc trên 30 miligam mỗi lít nhưng không quá 50 miligam mỗi lít bụi, khói, bụi, khi hít phải liên tục bằng chuột bạch nhĩ nặng từ 200 đến 300 gram trong một giờ (hoặc ít hơn nếu cái chết xảy ra trong vòng một giờ).

Điều kiện vận chuyển và xử lý

Chúng được vận chuyển trong bình khí nén. Khí và vật liệu, trở thành, hoặc hoạt động như một khí khi giải phóng ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn.

Vật liệu được sử dụng hoặc xử lý như một khí. Dù vật liệu có đáp ứng được định nghĩa về khí nén hay không.

Để được tư vấn thêm về khí độc và ngành khí, vui lòng liên hệ Vietxuangas.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT XUÂN

Hotline:  0902 336 426

Email : sales@kattashop.com

Xem thêm về danh mục các loại khí và mức độc hại của khí độc