Khí độc là gì?

Các loại khí độc hại là nguyên liệu nguy hiểm. Nó có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Phân loại khí độc hại Khí độc loại 1 Vật liệu loại I có nồng độ gây chết trung bình (LC50 – Nồng độ gây chết người 50%) trong không khí 200 phần triệu … Đọc tiếp

Khí Mêtan có độc không?

Khí Mêtan có độc không? Khí mêtan là loại khí có nhiều trên trái đất, trong lòng đất, các khu mỏ. Methane không độc và có thể khai thác như một nguồn năng lượng. Tuy nhiên, khí mêtan gây nổ rất cao và nó có thể gây tử vong do ngạt. Điều quan trọng là … Đọc tiếp