MSDS là gì?

MSDS là gì?

MSDS là gì? MSDS là bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet). Nó là một bảng dữ liệu an toàn vật liệu. Là một tài liệu kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện về một sản phẩm có kiểm soát liên quan đến:

Ảnh hưởng sức khoẻ của việc phơi nhiễm với sản phẩm.

Đánh giá rủi ro liên quan đến việc xử lý, cất giữ hoặc sử dụng sản phẩm

Biện pháp bảo vệ người lao động có nguy cơ bị phơi nhiễm

Quy trình khẩn cấp.

Các bảng dữ liệu có thể được viết, in hoặc thể hiện khác. Và phải đáp ứng các yêu cầu sẵn có, thiết kế và nội dung của pháp luật theo từng quốc gia. Luật pháp quy định tính mềm dẻo của việc thiết kế và từ ngữ. Nhưng yêu cầu phải hoàn thành một số lượng tối thiểu các loại thông tin và tất cả các thành phần độc hại. Đáp ứng các tiêu chí nhất định được liệt kê phải tuân theo các miễn trừ được cấp.

Mục đích của bảng dữ liệu MSDS là gì

Bảng dữ liệu là yếu tố thứ hai của hệ thống phân phối thông tin của WHMIS và nhằm bổ sung thông tin cảnh báo được cung cấp trên nhãn. Yếu tố thứ ba của hệ thống là việc giáo dục nhân viên thông tin về các sản phẩm có kiểm soát. Bao gồm hướng dẫn về nội dung và tầm quan trọng của thông tin trên MSDS.

Nội dung chính của MSDS là gì?

Danh mục phải có các tiêu đề tương tự sau:

Thành phần Nguy hiểm

Phần này sẽ bao gồm:

 • Tên và nồng độ hoá học liên quan đến thành phần độc hại
 • LD50 và LC50 cho thấy tiềm năng độc hại ngắn hạn
 • Số CAS hữu ích trong việc tìm kiếm thêm thông tin. Đặc biệt nếu sản phẩm được biết đến với nhiều tên.

Thông tin chuẩn bị

Phần này bao gồm:

Địa chỉ tên và số điện thoại của người chuẩn bị MSDS.

Ngày chuẩn bị MSDS.

Thông tin sản phẩm

Phần này:

 • Xác định sản phẩm theo tên trên nhãn nhà cung cấp

Cung cấp tên hóa học, tên thường gọi và công thức (bao gồm trọng lượng phân tử)

 • Liệt kê các tên sản phẩm, tên nhà sản xuất và nhà cung cấp, địa chỉ và số điện thoại khẩn cấp

Dữ liệu vật lý

Phần này bao gồm thông tin cho thấy nó trông như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào khi nó được sử dụng, cất giữ, tràn và nó sẽ phản ứng như thế nào với các sản phẩm khác được chỉ ra thông qua:

 • Trạng thái nó ở ví dụ chất lỏng
 • Mùi và hình dạng của sản phẩm
 • Trọng lượng, mật độ hơi, tỷ lệ bốc hơi, điểm sôi và điểm đóng băng
 • Áp suất hơi, nồng độ càng cao thì nồng độ không khí càng cao
 • Ngưỡng mùi, là nồng độ không khí thấp nhất của một chất hóa học có thể nhận biết được bằng mùi
 • pH phản ánh tính chất ăn mòn hoặc kích thích của sản phẩm

Nguy cơ cháy nổ

Phần này mô tả:

 • Nhiệt độ và điều kiện có thể gây ra chất hoá học cháy hoặc nổ
 • Phương tiện cứu trợ bao gồm cả loại bình chữa cháy cần thiết
 • Thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết cho phòng cháy chữa cháy
 • Một số yêu cầu lưu trữ tuy nhiên nhiều thông tin này được tìm thấy trong phần dữ liệu phản ứng

  Dữ liệu phản ứng:

Phần này mô tả:

 • Sự ổn định hóa học của sản phẩm và phản ứng của nó đối với ánh sáng, nhiệt, độ ẩm, sốc và vật liệu không tương thích
 • Yêu cầu về bảo quản dựa trên tính phản ứng hoặc sự bất ổn của sản phẩm
 • Các sản phẩm không tương thích không được trộn lẫn hoặc chứa gần nhau
 • Sự cần thiết phải xử lý trước khi chúng trở nên cực kỳ phản động

Tính độc tính:

Phần này mô tả:

 • Tác hại của việc tiếp xúc
 • Làm thế nào sản phẩm có khả năng xâm nhập vào cơ thể và ảnh hưởng của nó lên các cơ quan trong cơ thể
 • Tác động sức khoẻ ngắn hạn (cấp tính) và lâu dài (mãn tính) do tiếp xúc với sản phẩm
 • Giới hạn phơi nhiễm, chỉ ra nồng độ tối đa trong không khí của chất độc hại (khí, hơi, bụi, sương, khói) mà gần như tất cả người lao động (không có thiết bị bảo vệ cá nhân) có thể bị phơi nhiễm liên tục mà không có những tác động xấu đến sức khoẻ.
 • Nếu vượt quá giới hạn này, người lao động phải sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân được đề nghị.
 • Thông tin được sử dụng để đánh giá các vấn đề sức khoẻ của bất kỳ nhân viên nào sử dụng hóa chất và xác định xem những vấn đề của người lao động có liên quan đến hóa chất

Biện pháp phòng ngừa:

Phần này cung cấp:

 • Hướng dẫn sử dụng an toàn, xử lý và bảo quản sản phẩm
 • Cần thiết bị bảo hộ cá nhân hoặc thiết bị an toàn
 • Các bước để làm sạch vết đổ
 • Thông tin về yêu cầu xử lý chất thải

Biện pháp sơ cứu:

Phần này mô tả:

 • Các biện pháp sơ cứu cụ thể liên quan đến những ảnh hưởng cấp tính của việc tiếp xúc với sản phẩm
 • Các bước cấp cứu theo đúng trình tự
 • Thông tin để hỗ trợ lập kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp

MSDS có thể chứa các phần bổ sung cung cấp thêm thông tin liên quan đến sản phẩm cụ thể.

Miễn trừ bí mật thương mại

Thông tin có thể được giữ lại để bảo vệ quyền của công nghiệp trong việc bảo vệ thông tin bí mật của doanh nghiệp. Thông tin này được gọi là bí mật thương mại.

Nhà sản xuất sản phẩm có thể giữ lại:

 • Tên và nồng độ của bất kỳ thành phần nào
 • Tên của các nghiên cứu độc tính liên quan

Truy cập y tế

Các bác sĩ và y tá có thể tiếp cận thông tin giữ lại nhưng thông tin này vẫn giữ bí mật.

Nguồn: wikipedia