Sử dụng bình khí Oxy an toàn

Khí oxy an toàn cho con người không? Oxy có thể phản ứng gây nổ với các loại dầu và mỡ. Oxy cũng có thể làm cho các vật liệu khác bị bốc cháy một cách tự nhiên gây hư hỏng thiết bị và tổn hại cho con người. Đừng bao giờ sử dụng bình … Đọc tiếp
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon