Xử lý bồn chứa khí lỏng bị tăng áp, tối ưu hóa bồn lỏng

Dự án: Quy trình xử lý cơ bản dự án lý bồn 10m3 chứa LO2 của GENCO, Công ty KCN Hà Nam, KCN Hạ Long Bước khảo sát: Đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp, chuẩn bị linh kiện vật tư cần thay thế, thiết bị dụng cụ, vật tư đem đến hiện trường … Đọc tiếp