Ứng dụng của Helium trong nghiên cứu cơ bản

Một trong những ứng dụng của helium là trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Khi thảo luận cách heli được sử dụng trong nghiên cứu và nhu cầu của người sử dụng, để thuận tiện, người ta chia các phòng thí nghiệm nghiên cứu thành các cơ sở quy mô lớn và quy mô … Đọc tiếp