chai khí hiệu chuẩn

Chai khí hiệu chuẩn dùng một lần

Chai khí hiệu chuẩn dùng một lần là dòng sản phẩm xi lanh dùng một lần và có thể vận chuyển dễ dàng.

Chai khí hiệu chuẩn dùng một lần

Các chai khí hiệu chuẩn nhỏ, di động và dùng một lần cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng khối lượng thấp. Khí hiệu chuẩn dùng một lần thường được sử dụng trong các ứng dụng như vệ sinh công nghiệp và hiệu chuẩn khí dụng cụ phòng thí nghiệm.

Khí hiệu chuẩn của chúng tôi tuân theo quy trình sản xuất và QC nghiêm ngặt, bắt đầu bằng phân tích tính tương thích của thành phần, lựa chọn xi lanh, xử lý xi lanh trước, phân tích nguyên liệu, phát triển chiến lược pha trộn và pha trộn chính xác các thành phần. Tùy thuộc vào tiêu chuẩn khí hiệu chuẩn, phòng thí nghiệm của chúng tôi sử dụng các kỹ thuật và thiết bị phân tích mới nhất bao gồm, nhưng không giới hạn ở; Sắc ký khí, GC-MS, FTIR, Máy phân tích quá trình.

Một số chai khí chuẩn tiêu biểu

 

Nếu bạn không tìm thấy những công thức khí chuẩn ở đây, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có hàng trăm tiêu chuẩn có sẵn. Có lẽ sẽ có một cái nào đó để đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu không, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản xuất một tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. 

Chai khí chuẩn 1

 

METHANE 0,25%
ETHANE 0,25%
PROPANE 0,25%
BUTANE 0,25%
ISOBUTANE 0,25%
PENTANE 0,10%
ISOPENTANE 0,10%
HEXANE 0,10%
NITROGEN CÂN BẰNG

Chai khí chuẩn 2

 

METHANE 100 PPM
ETHANE 100 PPM
ETHYLENE 100 PPM
ACETYLENE 100 PPM
PROPANE 100 PPM
PROPYLENE 100 PPM
ISOBUTANE 100 PPM
PROPADIENE 100 PPM
BUTANE 100 PPM
1-BUTENE 100 PPM
ISOBUTYLENE 100 PPM
TRANS-2-BUTENE 100 PPM
CIS-2-BUTENE 100 PPM
1,3-BUTADIENE 100 PPM
ISOPENTANE 100 PPM
PENTANE 100 PPM
1-PENTENE 100 PPM
TRANS-2-PENTENE 100 PPM
CIS-2-PENTENE 100 PPM
2-METHYL-2-BUTENE 100 PPM
HEXANE 100 PPM
HELIUM CÂN  BẰNG

Chai khí chuẩn 3

 

ACETYLENE 0,15%
CẠC-BON ĐI-Ô-XÍT 0,15%
PROPYLENE 0,15%
HYDROGEN 0,15%
CACBON MONOXIDE 0,15%
ETHANE 0,15%
1-BUTENE 0,15%
PROPANE 0,15%
METHANE 0,15%
ETHYLENE 0,15%
NITROGEN CÂN  BẰNG

Chai khí hiệu chuẩn 4

 

METHANE 0,10%
ETHANE 0,10%
PROPANE 0,10%
BUTANE 0,10%
ISOBUTANE 0,10%
PENTANE 0,10%
ISOPENTANE 0,10%
OXTGEN 20,88%
NITROGEN CÂN  BẰNG

Chai khí hiệu chuẩn 5

 

1,1-DICHLOROROETHYLENE 141,5 PPM
1,1-DICHLOROETHANE 144,5 PPM
1,2-DICHLOROETHANE 141,5 PPM
1,3-BUTADIENE 258,9 PPM
2-CHLOROPROPENE 183,0 PPM
CIS-1,2-DICHLOROROETHYLENE 144,5 PPM
TRANS-1,2-DICHLOROROETHYLENE 144,5 PPM
VINYL BROMIDE 131,0 PPM
VINYL ACETYLELE 538,0 PPM
ETHYL CHLORIDE 868,4 PPM
METYL CLORUA 1664.0 PPM
NITROGEN CÂN  BẰNG

Bạn có cần một chai khí hiệu chuẩn tùy chỉnh hoặc một loại khí tinh khiết đặc biệt trong một xi lanh di động nhỏ. Hãy gọi cho chúng tôi.

Hotline: 0902 336 426

Email: sales@kattashop.com