Afrox giới thiệu Genie® Helium N6.0

Afrox đã tiết lộ loại khí đặc biệt mới của mình trong một chai chứa dưới hình thức của Genie Helium N6.0. Bình chứa khí Helium N6.0. Với độ tinh khiết tối thiểu được bảo đảm là 99,9999%. Loại khí đặc biệt này là sản phẩm Helium N6.0 đã được chứng nhận. Đồng thời cung … Đọc tiếp