Cung cấp Khí Methan (Mêtan)

Khí Methan hay Mêtan có sẵn trong tự nhiên và cũng được sinh ra từ các hoạt động của con người. Gọi là khí tự nhiên vì nó tồn tại nhiều trong tự nhiên. Mêtan có ở các ao hồ vùng ngập nước, mỏ, vỉa than….. Khí Methan cũng được sinh ra từ các hoạt … Đọc tiếp

Cung cấp khí SF6, Khí Heli, Khí Methan

Bạn cần tìm? Nơi cung cấp khí SF6 (Sulfure hexafloride). Nơi cung cấp khí Heli (Helium). Nơi cung cấp khí Methan (Methane)? Ngành công nghiệp đang phát triển với tốc độ cao, kéo theo nhu cầu sử dụng các loại khí công nghiệp để phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất công nghiệp là vô … Đọc tiếp